dyskusyjny klub książki logo

Od 2008 roku przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi działa Dyskusyjny Klub Książki. Podstawowym zadaniem Klubu jest promowanie współczesnej literatury i kultury wśród lokalnej społeczności. Członkami Klubu są dzieci i młodzież z Gminy Narew. Każdy uczestnik Dyskusyjnego Klubu Książki zobowiązuje się do przeczytania lektur, dyskutowania nad nimi na spotkaniach oraz terminowego zwrotu książek. Lektury udostępniane są nieodpłatnie.

 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu i prowadzone są przez Panią Allę Siotkowską - starszego bibliotekarza biblioteki w Narwi. Mogą w nich uczestniczyć niezrzeszeni czytelnicy biblioteki.