Stawki za wynajem sal w Filiach Bibliotecznych w Łosince i Trześciance

na podstawie Zarządzenia nr 4/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi z dnia 1 września 2011 roku i aneksu nr 1/2011 z dnia 31 października 2011 roku do tego zarządzenia.

  • Wesele, zabawa publiczna itp. – 500 zł
  • Stypa – 170 zł
  • Impreza okolicznościowa typu: chrzciny , osiemnastki, poprawiny po weselu itp. – 300 zł
  • Wynajmy dochodowe (np. pokazy pościeli, prezentacje „Zeptera” itp.) – ceny negocjowane, nie mniej niż Stawki za wynajem sal w Filiach Bibliotecznych w Łosince i Trześciance
  • Zebrania, szkolenia, konferencje itp. z wyłączeniem zebrań wiejskich – 100 zł
  • Zebrania, szkolenia, konferencje, itp. z funduszy unijnych – ceny negocjowane nie mniej niż 12 zł/godz.

Podczas wynajmu sali świetlicowej na wesele, zabawę itp. pobierana będzie kaucja w kwocie 500zł. Podczas wynajmu sali świetlicowej na imprezę okolicznościową typu chrzciny, osiemnastka, poprawiny po weselu itp. pobierana będzie kaucja w kwocie 300zł, tytułem zabezpieczenia ewentualnych szkód w wynajmowanym lokalu użytkowym.

Po zakończeniu najmu i sprawdzeniu stanu technicznego lokalu użytkowego kwota zabezpieczenia będzie podlegała zwrotowi po ewentualnym potraceniu wartości wyrządzonej szkody. W przypadku przekroczenia jej ponad zaliczkę, zobowiązuje się wynajmującego do pokrycia wyrządzonych szkód w całości.

W wyżej wymienionych stawkach uwzględnione jest wypożyczenie naczyń.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi
Anna Andrzejuk-Sawicka