Biblioteka w Narwi oprócz wypożyczania czytelnikom książek i czasopism oferuje szereg innych usług, do których należą:

  • udostępnianie zbiorów na miejscu,
  • udzielanie informacji,
  • udostępnianie bogatego księgozbioru regionalnego,
  • wypożyczanie zbiorów elektronicznych i książki mówionej,
  • usługi reprograficzne z materiałów bibliotecznych,
  • bezpłatny dostęp do Internetu (13 stanowisk w dwóch pracowniach),
  • usługi biurowe (bindowanie, laminowanie, kserowanie, drukowanie, skanowanie), 
  • wypożyczanie sali szkoleniowo-konferencyjnej na 60 miejsc, wyposażonej min. w 11 stanowisk komputerowych, tablet, projektor multimedialny, dwustronną tablicę obrotowo- jezdną, na zebrania, szkolenia, konferencje, sympozja itp.

Oferta Biblioteki w Narwi-wypożyczalnia Oferta Biblioteki w Narwi-oddział dla dzieci

Oferta Biblioteki w Narwi-centrum kształcenia Oferta Biblioteki w Narwi