Realizowane projekty

Projekty i programy realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi.

logoooProjekt "Historia wciąż żywa" zrealizowano w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi w 2019r. w ramach programu „Działaj Lokalnie XI” wdrażanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce i współfinansowanego ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności

Punkty informacji turystycznejPrzy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi oraz przy jej filiach w Łosince i Trześciance zostały utworzone punkty informacji turystycznej w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie punktów informacji turystycznej i promocji Gminy Narew”. Projekt został dofinansowany w ramach małych projektów z Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, która wdraża Ledera na obszarze swojego działania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „PB”.

logo dzialaj lokalnieGrupa nieformalna Pasjonaci Tradycji działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi realizuje projekt pt. "Było, jest i będzie…". Projekt jest realizowany w ramach programu Działaj Lokalnie VII wdrażanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

logo dzialaj lokalnieGrupa nieformalna Twórczo Zakręceni działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi zrealizowała projekt pt. Tworzyć każdy może...”. Projekt ten został zrealizowany w ramach programu Działaj Lokalnie VII wdrażanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

logo programu rozwoju obszarów wiejskichW sierpniu 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi zakończyła realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia do świetlic w Łosince i Trześciance”. Projekt został dofinansowany w ramach małych projektów z Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, która wdraża Ledera na obszarze swojego działania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „PB”.

Sala konferencyjno-szkoleniowa Gminnej Biblioteki PublicznejW kwietniu 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi zakończyła projekt pn. „Doposażenie sali świetlicowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi na potrzeby czytelni oraz sali konferencyjno - szkoleniowej”. Projekt został dofinansowany w ramach małych projektów z Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, która wdraża Ledera na obszarze swojego działania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „PB”.

logo dzialaj lokalnieNa przełomie roku 2011 i 2012 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi realizowany był projekt pt. „Żyj kolorowo – marzenia najbarwniejsze miej”. Projekt ten został zrealizowany w ramach programu Działaj Lokalnie VII wdrażanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

Świetlice internetowe INGFundacja ING Dzieciom z Bielska Białej utworzyła w naszej gminie dwie świetlice internetowe, które powstały w Filiach Bibliotecznych w Łosince i w Trześciance. 25 stycznia 2012 Gminną Bibliotekę Publiczną w Narwi oraz jej filie odwiedzili fundatorzy utworzonych świetlic internetowych.

Remont świetlicy w TrześcianceWe wrześniu 2011 Gmina Narew zakończyła remont świetlicy w Trześciance w ramach projektu pn. „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Trześciance”. Projekt został dofinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.