Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

logo unii europejskiejlogo programu rozwoju obszarow wiejskichlogo leaderlogo leader pl

 Projekt pn. „Doposażenie sali świetlicowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi
na potrzeby czytelni oraz sali konferencyjno - szkoleniowej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W kwietniu 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi zakończyła projekt pn. „Doposażenie sali świetlicowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi na potrzeby czytelni oraz sali konferencyjno - szkoleniowej”. Projekt został dofinansowany w ramach małych projektów z Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, która wdraża Ledera na obszarze swojego działania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „PB”.

Sala konferencyjno-szkoleniowa Gminnej Biblioteki Publicznej 

Celem operacji było podniesienie standardu usług edukacyjnych i społecznych Gminy Narew poprzez utworzenie czytelni oraz sali konferencyjno-szkoleniowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi, z której korzystają wszyscy mieszkańcy Gminy Narew. Działania projektu pozytywnie wpłyną na poprawę jakości życia na obszarze wiejskim poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Narew, co stanowi cel PROW 2007-2013.

W ramach etapu zakupiono i ustawiono wyposażenie na sali świetlicowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

Na potrzeby wydzielenia i utworzenia części czytelni zakupione zostało następujące wyposażenie:

 • ścianki działowe (8 sztuk),
 • stopki do mocowania ścianek (12 sztuk),
 • stoły prostokątne (3 sztuki),
 • sofy (6 sztuk). 

Wymienione elementy posłużyły do wydzielenia na sali świetlicowej trzech stanowisk czytelniczych.

Sala konferencyjno-szkoleniowa Gminnej Biblioteki Publicznej 

Na potrzeby wydzielenia i utworzenia części konferencyjno-szkoleniowej zakupione zostało następujące wyposażenie:

 • biurowe ścianki działowe (6 sztuk),
 • stopki do ustawiania ścianek (12 sztuk),
 • łączniki do ścianek (5 sztuk),
 • pojemniki na kwiaty wraz z zestawami kwiatów (6 szt.),
 • stoły półokrągłe (2 sztuki),
 • stół prostokątny (1 sztuka),
 • stoły składane (10 sztuk),
 • krzesła (60 sztuk),
 • tablica dwustronna na kółkach (1 sztuka).

Biurowe ścianki działowe, stopki oraz łączniki do ścianek posłużyły do wydzielenie na sali świetlicowej części konferencyjno – szkoleniowej. Pojemniki na kwiaty wraz z zestawami kwiatów wykorzystano do dekoracji. Elementami wyposażenia części konferencyjno szkoleniowej są: tablica dwustronna, stoły półokrągłe, stół prostokątny, stoły składane oraz krzesła, które można ustawiać w dowolnych konfiguracjach w zależności od potrzeb. Dodatkowo zakupiono i ułożono wykładzinę na całej sali świetlicowej.

Sala konferencyjno-szkoleniowa Gminnej Biblioteki Publicznej 

Całkowita wartość projektu wynosi 44.631,77 zł, wartość kosztów kwalifikowalnych to 36.286,00 zł. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 24.999,00 zł, wkład własny biblioteki to 19.632,77 zł.

GALERIA ZDJĘĆ

Otwarcie sali konferencyjno-szkoleniowej w bibliotece w Narwi - 14 czerwca 2012 r.