Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

logo unii europejskiejlogo programu rozwoju obszarow wiejskichlogo leaderlogo leader pl

Projekt „Zakup wyposażenia do świetlic w Łosince i Trześciance”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W sierpniu 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi zakończyła realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia do świetlic w Łosince i Trześciance”. Projekt został dofinansowany w ramach małych projektów z Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, która wdraża Ledera na obszarze swojego działania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „PB”.

Celem projektu było podniesienie standardu usług edukacyjnych, kulturalnych i społecznych Gminy Narew poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt świetlic wiejskich w Łosince i Trześciance, gdzie mają siedziby filie Gminnej Biblioteki Publicznej. Działania projektu pozytywnie wpłyną na wzrost standardu i poprawę jakości życia na obszarze wiejskim poprzez zaspokojenie istotnych potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Narew, co stanowi cel PROW 2007-2013.

Wyposażenie zakupione do świetlicy wiejskiej w Łosince:

  • Krzesła składane – 76 sztuk.
  • Krzesła konferencyjne – 24 sztuki.
  • Stoły składane prostokątne – 15 sztuk.
  • Stoły kwadratowe – 6 sztuk.

Wyposażenie zakupione do świetlicy wiejskiej w Trześciance:

  • Krzesła składane – 56 sztuk.
  • Krzesła konferencyjne – 24 sztuki.
  • Stoły składane prostokątne – 10 sztuk.
  • Stoły kwadratowe – 6 sztuk.
  • Biurka komputerowe – 5 sztuk.
  • Krzesła obrotowe – 5 sztuk.

Całkowita wartość projektu wynosi 28.029,24 zł, wartość kosztów kwalifikowalnych to 22.788 zł. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 15.951,60 zł, wkład własny Gminy Narew to 12.077,64 zł.