Czytelnikami naszej biblioteki mogą być wszyscy mieszkańcy Gminy Narew. W celu zapisania się do biblioteki należy posiadać dokument tożsamości, a w przypadku dzieci potrzebna jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów. Zasady udostępniania księgozbioru określają regulaminy wewnętrzne.

Dane o księgozbiorach i czytelnikach:

 Nazwa biblioteki

Księgozbiór

Czytelnicy

 Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi -
wypożyczalnia dla dorosłych

10 172

224

 Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi -
oddział dla dzieci

4 062

109

 Filia biblioteczna w Łosince

5 775

75

 Filia biblioteczna w Trześciance

5 483

30

 OGÓŁEM

25 492

438

* Dane pochodzą z końca roku 2011 (w związku z trwającym w 2011 roku remontem Filii Bibliotecznej w Trześciance Biblioteka pracowała 4,5 miesiąca).

Biblioteka w Narwi

Biblioteka dysponuje również księgozbiorem podręcznym, z którego można korzystać na miejscu – w czytelni. Na prośbę czytelnika jest możliwość sprowadzenia niezbędnych mu materiałów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Biblioteka posiada dzienniki i czasopisma z dziedziny: informatyki, historii, ochrony środowiska, literatury, sportu, prawa, polityki oraz zagadnień ogólnych. Prasa udostępniana jest na miejscu a także i do domu.