Czytelnikami naszej biblioteki mogą być wszyscy mieszkańcy Gminy Narew. W celu zapisania się do biblioteki należy posiadać dokument tożsamości, a w przypadku dzieci potrzebna jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów. Zasady udostępniania księgozbioru określają regulaminy wewnętrzne.

Dane o księgozbiorach i czytelnikach:

 Nazwa biblioteki

Księgozbiór

Czytelnicy

 Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi -
wypożyczalnia dla dorosłych

12 428

189

 Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi -
oddział dla dzieci

4 748

104

 Filia biblioteczna w Łosince

5 659

30

 Filia biblioteczna w Trześciance

5 463

21

 OGÓŁEM

28 298

344

* Dane pochodzą z końca roku 2021

Biblioteka w Narwi

Biblioteka dysponuje również księgozbiorem podręcznym, z którego można korzystać na miejscu – w czytelni. Na prośbę czytelnika jest możliwość sprowadzenia niezbędnych mu materiałów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Biblioteka posiada dzienniki i czasopisma z dziedziny: informatyki, historii, ochrony środowiska, literatury, sportu, prawa, polityki oraz zagadnień ogólnych. Prasa udostępniana jest na miejscu a także i do domu.