Biblioteka w Narwi dysponuje nowoczesną salą konferencyjno – szkoleniową na 60 miejsc, która podzielona jest na trzy części:

  • Część konferencyjno – szkoleniowa,
  • Pracownia komputerowa na 10 stanowisk (Centrum Kształcenia),
  • Wydzielone 3 stanowiska czytelnicze.
Sala konferencyjna w Bibliotece w Narwi

Sala konferencyjno – szkoleniowa w Bibliotece w Narwi wyposażona jest w niezbędny sprzęt do organizowania zebrań, spotkań, szkoleń, konferencji, sympozjów:

  • projektor multimedialny,
  • tablet,
  • urządzenie wielofunkcyjne,
  • telewizor LCD,
  • odtwarzacz DVD wraz z zestawem kina domowego,
  • tablicę dwustronną na kółkach.

Sala konferencyjna w Bibliotece w Narwi

Stoły i krzesła można ustawiać w dowolnych konfiguracjach w zależności od potrzeb danego spotkania czy szkolenia.

Sala konferencyjna w Bibliotece w Narwi

Utworzenie czytelni oraz sali konferencyjno-szkoleniowej jest współfinansowane w ramach tzw. małych projektów Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.