Oddział dla dzieci Biblioteki w Narwi liczy 4 062 woluminy, w tym:

  • literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 3 402 woluminy.
  • literatura niebeletrystyczna – 660 woluminów.
Oddział dla dzieci

Na oddziale dla dzieci zarejestrowanych jest 109 czytelników.

Dane na koniec 2011 r.