Projekt "Historia wciąż żywa" zrealizowano w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi w 2019r. w ramach programu „Działaj Lokalnie XI” wdrażanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce i współfinansowanego ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Skierowany był do osób, których interesuje historia i tradycja naszego regionu. Celem zrealizowanego przedsięwzięcia było zapewnienie mieszkańcom gminy Narew ciekawej i atrakcyjnej formy spędzenia wolnego czasu, pobudzenie do wspólnego działania, współpracy, podtrzymania tradycji i kultury, a przede wszystkim dbanie historię i pamięć o naszych przodkach.

Aby ocalić od zapomnienia historię naszego regionu, Olga Gordiejew -Pobot z Radia Białystok spotkała się z osobami z okolic Narwi, Łosinki i Trześcianki pamiętającymi czasy wojenne i międzywojenne w celu udokumentowania ich wspomnień dla młodszych pokoleń. Dzięki powstałym nagraniom, uczestnikom projektu oraz wszystkim zainteresowanym została przybliżona historia naszego regionu oraz warunki życia i funkcjonowania w tamtych czasach.

Alina Dębowska z Muzeum w Bielsku Podlaskim prowadziła warsztaty rękodzielnicze nawiązujące do czasów wojennych i międzywojennych. Przybliżyła historię ręcznika ludowego i makatki występujących na naszych terenach. W ramach zajęć uczestnicy projektu wykorzystali poznane wzory do malowania płóciennych toreb a elementy motywów zdobniczych zachowali na mini makatkach. Zapoznali się również z zasadami tkania na drewnianych deseczkach zwanych bardkami na których własnoręcznie wykonali zakładki do książek.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kulinarne podczas których pod czujnym okiem Ali Ostaszewskiej przygotowywano tradycyjne potrawy regionalne nawiązujące do dawnych czasów, takie jak: "Hałuszki", "Hopka" itp. według przepisów stosowanych przez nasze mamy, babcie i prababcie.

Uczestnicy warsztatów zdobyli nowe doświadczenie, umiejętności i wiedzę, którą mogą wykorzystać pod kątem promocji gminy, walorów kulturowych naszego regionu a także produktu lokalnego i rękodzieła ludowego.

Na spotkanie podsumowujące całe przedsięwzięcie, przygotowana została prezentacja i dokumentacja zdjęciowa z przebiegu realizacji projektu, wystawa prac wykonanych przez uczestników warsztatów rękodzielniczych, degustacja potraw z warsztatów kulinarnych. . Były również nagrane na płytkach CD wspomnienia osób z którymi przeprowadzano wywiady, certyfikaty, podziękowania, upominki i zbiorek przepisów kulinarnych,. W spotkaniu udział wzięli nie tylko uczestnicy projektu ale również mieszkańcy naszej gminy.

    Projekt przyniósł dużo korzyści dla lokalnej społeczności poprzez zagospodarowanie wolnego czasu w okresie jesienno - zimowym, nabycie nowych umiejętności, wiedzy i doświadczenia . Duże znaczenie miała również integracja oraz nawiązywanie nowych form współpracy pomiędzy mieszkańcami dzięki czemu powstało Koło Gospodyń Wiejskich działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi.

 

fdsfdsfsdfs

Warsztaty kulinarne

 

Warsztaty rękodzielnicze

 

Wywiady

 

Podsumowanie projektu