oraz Filia w Łosince i Trześciance

Będzie NIECZYNNA

Decyzja o zamknięciu Biblioteki została podjęta z uwagi na fakt, że Święto Pracy 1 Maja przypada w sobotę. W związku z powyższym zgodnie z art. 130 $ 2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), należy obniżyć miesięczny wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wobec tego Dyrektor Biblioteki ustaliła dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii dzień 4 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy.