8 września 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, które zostało zainicjowane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i ma za zadanie popularyzować fundamentalne w polskiej kulturze dzieła, wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości, a także promować kulturę żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach.

Akcja po raz pierwszy odbyła się w 2012 roku. Czytano wówczas „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W następnych latach: „Dzieła” Aleksandra Fredry; „Trylogię” Henryka Sienkiewicza; „Lalkę” Bolesława Prusa; „Quo Vadis” – Henryka Sienkiewicza; „Wesele”- Stanisława Wyspiańskiego; „Przedwiośnie”- Stefana Żeromskiego; w 2019 – Nowele Polskie takie jak: „Dobra Pani”- Elizy Orzeszkowej, „Dym” – Marii Konopnickiej, „Katarynka” – Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” – Bruno Shulza, „Orka” – Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdziobią nas kruki i wrony” – Stefana Żeromskiego, „Sachem” – Henryka Sienkiewicza, „Sawa” – Henryka Rzewuskiego. W 2020 w dziewiątą odsłonę Narodowego Czytania wybrzmiało wybitne dzieło polskiego Romantyzmu: „Balladyna” – Juliusza Słowackiego. W tym roku Narodowe Czytanie miało charakter międzynarodowy ponieważ naszą Bibliotekę zaszczyciły swą obecnością Zuzia i Amelka z Malty.