8 września br. Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, które zostało zainicjowane przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012 r. i jest kontynuowane przez obecną Parę Prezydencką.

Ma za zadanie popularyzowanie fundamentalnych w polskiej kulturze dzieł, wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości, a także promowanie kultury żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach.
W 2023 roku, w dwunastą odsłonę Narodowego Czytania, fragmenty „NAD NIEMNEM” Elizy Orzeszkowej czytali przedstawiciele: Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Narwiańskiego Ośrodka Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich, Biblioteki, Duchowni, emerytowani nauczyciele i bibliotekarze oraz uczniowie. Dziękujemy wszystkim za przybycie, udział i zaangażowanie.