Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi była jedną z trzech bibliotek, która poza Wasilkowem i Bielskiem Podlaskim została wylosowana przez Panią Beatę Rogalską do realizacji nieodpłatnych warsztatów dla bibliotekarzy w ramach stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego. Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi była jedną z trzech bibliotek, która poza Wasilkowem i Bielskiem Podlaskim została wylosowana przez Panią Beatę Rogalską do realizacji nieodpłatnych warsztatów dla bibliotekarzy w ramach stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego.
Ostatni warsztat stypendialny pt. „Cztery pory roku – animacja metodą pedagogiki zabawy” odbył się w dniu 23 maja 2024 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi w którym uczestniczyli Bibliotekarze z: Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Gródka, Białowieży, Kleszczel, Czyż, Dubicz Cerkiewnych, Narewki i Narwi.
BIBLIOTEKA PEŁNA ANIMACJI to szereg fajnych pomysłów, inspiracji i propozycji do wykorzystania w pracy z dziećmi, młodzieżą jak i z osobami dorosłymi.
GALERIA ZDJĘĆ