22 stycznia 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbyło się spotkanie autorskie połączone z promocją tomiku „Wiernoje słowo” Pani Wiery Rusinowicz.

Autorka urodziła się w Kotłówce, obecnie jest mieszkanką Narwi. Proste słowa Wiery mówią w jej rodzinnym języku o prostych niezbędnych sprawach, o życiu byłym i teraźniejszym co płynie jak w rzece woda. Wiera, natchniona baciuszką Grzegorzem Sosną, aby pisała w swoim ojczystym języku, na niespotykanej teraz nigdzie gwarze wsi Kotłówki, podlaskiej białoruskiej, z „ciekaniem” i „dziekaniem”- aby wiedziano, że w tym języku można opowiadać wszystko i nie wolno pozwolić, aby zaginął w niepamięci.

W spotkaniu udział wzięli redaktorzy tygodnika „Niwa”: Pani Anna Kondratiuk- Świerubska, (udzieliła konsultacji dialektologicznej) oraz Pani Mira Łuksza (dokonała korekty książki). Obecny był również Krzysztof Gryniewicki, który wykonał projekt okładki i ilustracje do wspomnianego tomiku. Sam też ułożył muzykę do kilku wierszy Pani Wiery i wspólnie z wokalistką zaśpiewał je akompaniując na gitarze.

Spotkanie prowadziła Pani Mirosława Łuksza podczas którego można było posłuchać wierszy czytanych przez autorkę tomiku oraz nabyć książkę z jej dedykacją a także podziwiać wystawę rysunków Krzysztofa Gryniewickiego - ilustratora tomiku.