24 stycznia 2020 r. pod hasłem: „Hej kolęda, kolęda …” odbył się w Filii Bibliotecznej w Łosince wieczór kolęd. Wystąpiły: Grupa śpiewająca z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi pod kierownictwem Pani Ewy Alimowskiej, Grupa kolędnicza z okolic Łosinki oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Narwi. Zaprezentowały też swoje przepiękne głosy zespoły: „HARMOŃ” z Łosinki pod kierownictwem Pani Marii Paszko i „RECZEŃKA” z Koźlik pod kierownictwem Ali Kamieńskiej.

Ze względu na okres świąteczny nie mogło zabraknąć Mikołaja, który częstował słodkościami kolędników jak i uczestników spotkania.